26
september
2023
|
06:00
Europe/Amsterdam

Herstel Holland Casino zet door

Bezoekersaantallen nog niet op niveau

Samenvatting

Holland Casino ziet in het eerste half jaar van 2023 de omzet verder herstellen. De omzet steeg met 51,9 miljoen euro ten opzichte van hetzelfde halfjaar van 2022 naar 405,3 miljoen euro en het resultaat voor vennootschapsbelasting met 9 miljoen euro naar 17,2 miljoen euro. Toch is Holland Casino nog lang niet uit het dal. Hoge kosten drukken het resultaat. De verwachting is dat dit voor de komende jaren het geval is.

  • Ondanks een stijgende lijn in bezoekersaantallen en omzet heeft Holland Casino nog altijd fors minder bezoekers dan voor corona
  • De kosten zijn onder controle, maar inflatie en krapte op de arbeidsmarkt drukken aanzienlijk op het resultaat
  • Omzet Holland Casino Online daalt door meer concurrentie en maatschappelijke keuzes
  • 468 nieuwe collega’s aangenomen, waardoor aanbod weer steeds beter op orde komt

Holland Casino ziet in het eerste half jaar van 2023 zijn omzet verder herstellen. De omzet steeg met 51,9 miljoen euro ten opzichte van hetzelfde halfjaar van 2022 naar 405,3 miljoen euro en resultaat voor vennootschapsbelasting met 9 miljoen euro naar 17,2 miljoen euro. Toch is Holland Casino nog lang niet uit het dal. Hoge kosten drukken het resultaat. De verwachting is dat dit voor de komende jaren het geval is.

CEO Petra de Ruiter: “We zijn blij dat gasten ons weer steeds beter weten te vinden. Tegelijk hebben nog niet alle bezoekers hun weg teruggevonden. Nu onze operatie weer steeds beter op orde komt en we veel nieuwe medewerkers hebben aangetrokken, kunnen we ook ons complete spectrum aan spelen weer aanbieden. We verwachten dat het ingezette herstel verder doorzet. Daarvoor hebben we nu een goede basis om vol positieve energie te werken aan nieuwe plannen. Al onze collega’s verdienen voor die prestatie een heel grote pluim.”

We zijn blij dat gasten ons weer steeds beter weten te vinden.

Petra de Ruiter (CEO)

Terugkeer gasten
Holland Casino constateert een herstel in bezoekersaantallen. In het eerste halfjaar bezochten zo’n 2,5 miljoen mensen Holland Casino, tegenover ongeveer 1,8 miljoen in 2022. Wel was het bedrijf nog onderhevig aan coronabeperkingen tot 25 februari. Gasten gaven afgelopen half jaar gemiddeld wel wat minder uit per bezoek: 138 euro. Dat was in 2022 nog 148 euro. Toch is de gemiddelde besteding nog altijd hoger dan voor corona, toen lag dat op zo’n 117 euro.

Bij Holland Casino Online zijn de opbrengsten door toegenomen concurrentie en maatschappelijke keuzes met een derde teruggelopen (van 82,7 naar 57,2 miljoen euro). Zo is Holland Casino vooruitlopend op wet- en regelgeving vrijwillig gestopt met diverse vormen van reclame en heeft ook rondom diverse grote sportevenementen een terughoudende opstelling gekozen. Het bedrijf verwacht de komende periode wel licht herstel voor online nu reclameregels voor de gehele sector gelijk zijn getrokken.

Hoge kosten
Het resultaat van Holland Casino wordt sterk gedrukt door flink hogere kosten. Holland Casino heeft net als andere bedrijven last van hoge energieprijzen en de hoge inflatie. Bovendien zijn de personeelskosten flink toegenomen. Dat laatste ziet Holland Casino overigens als positief. We hebben veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen die we ook hard nodig hebben.

Ook moet de door corona ontstane belastingschuld worden terugbetaald en uitgestelde investeringen worden doorgevoerd, hetgeen een extra beslag legt op de liquiditeit van het bedrijf.

CFO Ruud Bergervoet: “Ik ben tevreden met hoe we ervoor staan als Holland Casino. Toch kunnen we niet rustig achterover leunen. Er blijven wel flinke uitdagingen voor de nabije toekomst. De kostenstijgingen zullen de komende jaren ons resultaat blijven drukken, terwijl we bovendien onze corona belastingschuld zullen moeten aflossen. Tegelijk moeten we ook onze investeringen op peil houden om relevant te blijven voor onze gasten. Daarom zullen we continu de juiste balans moeten bewaken tussen een gezonde financiële positie en investeringen in de toekomst.”

We zullen continu de juiste balans moeten bewaken tussen een gezonde financiële positie en investeringen in de toekomst

Ruud Bergervoet (CFO)

Preventie & Compliance
Zowel in de vestigingen als bij Holland Casino Online steeg het aantal gevoerde preventiegesprekken. Extra detectie in het kader van vroegsignalering van mogelijke problemen is daar debet aan. Wat ook bijdraagt is dat het AI-model dat Holland Casino gebruikt steeds beter in staat is om speeltrends te duiden en risico’s te herkennen.

CCO Malinda Miener: “Holland Casino werkt elke dag aan de verbetering van het preventiebeleid en daar investeren we steeds verder in. We werken steeds meer datagestuurd en werken samen met ervaringsdeskundigen en wetenschap aan steeds betere preventie- en interventiesystematiek. Hoewel er ook zeker nog stappen te zetten zijn laat het stijgende aantal gesprekken zien dat we op de goede weg zijn.”

We werken steeds meer datagestuurd en werken samen met ervaringsdeskundigen en wetenschap aan steeds betere preventie- en interventiesystematiek. 

Malinda Miener (CCO)

Kerncijfers preventie
Holland Casino publiceert halfjaarlijks over cijfers in het kader van preventie en anti-witwasmaatregelen. De cijfers zijn nog moeilijk vergelijkbaar omdat de vestigingen van Holland Casino in de eerste helft van 2022 nog deels dicht waren en ook het aantal bezoeken flink lager lag. Het komende jaar werken we in het kader van de CSRD-richtlijn aan vernieuwde indicatoren die onze inspanningen nog beter inzichtelijk maken.