16
september
2022
|
09:33
Europe/Amsterdam

Holland Casino positief over rapport tegen witwassen

Samenvatting

Holland Casino is blij met het anti-witwasrapport van de Financial Action Task Force.

Holland Casino is blij met het anti-witwasrapport van de Financial Action Task Force dat eind augustus werd gepubliceerd. Daarin staat dat Nederland goede resultaten boekt bij het tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme.

Holland Casino heeft een unieke positie in de maatschappij en vervult een belangrijke rol bij het bewaken van de integriteit van de Nederlandse financiële sector. Het bestrijden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft de continue aandacht. Holland Casino heeft een opleidingsprogramma ontwikkeld om medewerkers te trainen in het signaleren van ongebruikelijk transacties en ongebruikelijk speel- en wisselgedrag.

Specifiek over de vestigingen van Holland Casino beschrijft het rapport dat we een goed begrip hebben van de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering en de verplichtingen die daarbij horen. Ook worden de uitgebreide identiteitscontroles benoemd die Holland Casino uitvoert bij registratie, de transactielimieten voor nieuwe gasten en de grootschalige monitoring. Verder benoemt het rapport dat Holland Casino een robuust beleid heeft met procedures die goed zijn gedocumenteerd.

Het speerpunt in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is het cliëntenonderzoek. Dit wettelijk instrument stelt Holland Casino in staat om een risicoprofiel van onze gasten te maken. Als uit onderzoek blijkt dat een transactie inderdaad verband houdt met witwassen of het financieren van terrorisme, zijn wij verplicht om onze dienstverlening aan deze gast te staken en een entreeverbod voor onbepaalde tijd op te leggen. In dat geval vormt de gast een onacceptabel risico voor Holland Casino, andere gasten of onze medewerkers.