27
november
2012
|
13:00
Europe/Amsterdam

Ingrijpende hervormingen bij Holland Casino

Holland Casino gaat ingrijpend hervormen om financieel gezond te blijven. Een pakket aan maatregelen moet jaarlijks structureel 50 miljoen euro aan kostenbesparing opleveren. In de komende twee jaar verdwijnen 400 tot 450 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor en in de casino’s als gevolg van een reorganisatie en verhoging van de productiviteit. Holland Casino onderhandelt met de vakbonden over een nieuwe en versoberde cao. De ruim 4000 medewerkers zijn hierover vanochtend op de hoogte gebracht tijdens personeelsbijeenkomsten.

Sinds 2008 daalden zowel het aantal bezoeken als de baten met 25%. In de afgelopen jaren sneed Holland Casino al fors in de kosten. Zo is het aantal arbeidsplaatsen in de periode 2008-2012 met ruim 800 teruggebracht. De sombere economische vooruitzichten en het lage consumentenvertrouwen maken nieuwe maatregelen noodzakelijk. Zonder ingrijpen komt de winstgevendheid onder druk te staan. De hervormingen staan los van de kabinetsplannen om het bedrijf te verkopen.

Met de vakbonden wordt onderhandeld over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Voor nieuwe medewerkers wordt ingezet op een meer marktconforme cao. Voor zittend personeel wordt gekeken naar versobering van secundaire arbeidsvoorwaarden. Een nieuw sociaal plan is ook onderdeel van de onderhandelingen, omdat het oude per november afliep.

Op het hoofdkantoor verdwijnen circa 130 banen, waarvan een deel door outsourcing van ICT op basis van een ‘van werk naar werk’ constructie. In de casino’s worden openingsuren van restaurants en speeltafels beter aangepast aan de vraag. In combinatie met andere productiviteitsverhogende maatregelen gaan er circa 300 arbeidsplaatsen in de casino's verloren. Het banenverlies wordt zoveel mogelijk gerealiseerd via natuurlijk verloop, een vacaturestop en de beëindiging van tijdelijke contracten. Bij gedwongen ontslagen zet Holland Casino zoveel mogelijk in op ‘van-werk-naar-werk’ begeleiding. Verder wordt gesneden in overige operationele kosten.

“Deze maatregelen hebben een grote impact op onze mensen, maar we kunnen niet langer op dezelfde voet verder als in de hoogtijdagen,” aldus bestuursvoorzitter Dick Flink. “We zullen verworvenheden uit het verleden moeten versoberen. Dat neemt niet weg dat ik een rotsvast geloof heb in de toekomst van dit bedrijf. We blijven investeren in ons product en in de dienstverlening aan onze gasten.”