24
augustus
2022
|
09:27
Europe/Amsterdam

Halfjaarcijfers Holland Casino tonen krachtig herstel in 2022 na coronacrisis

Samenvatting

Holland Casino sluit de eerste zes maanden van 2022 af met een omzet van 353,4 miljoen euro.

  • Holland Casino zet 353,4 miljoen euro om, waarvan 82,8 miljoen euro voor Holland Casino Online;
  • Holland Casino stort 51,7 miljoen euro van haar in corona opgebouwde belastingschuld eerder terug;
  • Holland Casino gaat halfjaarlijks rapporteren over preventie en compliance.

Holland Casino sluit de eerste zes maanden van 2022 af met een omzet van 353,4 miljoen euro, waarvan 82,8 miljoen euro voor Holland Casino Online. Het EBITDA is 40 miljoen euro. Het resultaat voor vennootschapsbelasting is in de eerste helft van dit jaar 8,2 miljoen euro. Dit resultaat is behaald ondanks dat we de eerste twee maanden van dit jaar nog met aanzienlijke coronabeperkingen geconfronteerd waren.

Noël Leise, directeur Operations: “Onze loyale gasten hebben Holland Casino gelukkig weer massaal gevonden. En onze betrokken medewerkers doen er alles aan om hen een leuk moment bij Holland Casino te bezorgen. Ook zien we dat onze online gasten ondanks de toenemende concurrentie ons aanbod blijven waarderen. We verwachten dan ook een positief jaar voor Holland Casino. Uiteraard is dat nog afhankelijk van de coronaontwikkelingen in het najaar en hoe snel wij in de krappe arbeidsmarkt over voldoende medewerkers kunnen beschikken. Maar deze halfjaarcijfers vormen weer een veelbelovende basis. Het komende half jaar bouwen we met vernieuwde energie verder aan een stabiel, verantwoord en toekomstbestendig bedrijf.”

Terugbetaling uitgestelde belasting
Holland Casino heeft op 30 juni 2022 51,7 miljoen euro terugbetaald van de door corona opgebouwde belastingschuld. Het toegestane uitstel van betaling van belastingen tot en met maart 2022 omvat in totaal 313,4 miljoen euro.

Ruud Bergervoet, Chief Financial Officer: “We maken weer winst en staan er financieel goed voor. De uitgestelde belasting wordt vanaf oktober in maximaal zestig termijnen afgelost. Ook kijken we of het mogelijk en verantwoord is om dat sneller te doen zonder het verdere financiële herstel van Holland Casino in gevaar te brengen zonder het normale investeringsniveau uit het oog te verliezen.”

De terugbetaling van de NOW van totaal 24,4 miljoen euro vindt plaats in de tweede helft van 2022.

Rapportage ontwikkelingen compliance
Holland Casino hecht zeer aan een veilig en verantwoord spelaanbod in al haar facetten. De afgelopen jaren zijn daarin al grote stappen gezet en zijn in overleg met de toezichthouder structurele verbeteringen doorgevoerd. Door de toetreding van Malinda Miener als Chief Compliance Officer tot het bestuur eerder dit jaar is deze maatschappelijke opdracht op topniveau nog steviger verankerd binnen Holland Casino. Ook zal Holland Casino voortaan in haar halfjaarcijfers rapporteren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van preventie en compliance. Wij hopen dat andere vergunninghouders dit voorbeeld volgen.

Preventiebeleid Kansspelen
Het aantal preventiegesprekken en andere preventieve maatregelen door Holland Casino in het eerste half jaar van 2022 laat een opgaande trend zien. Die trend is in lijn met het herstel van de bezoekersaantallen. Vergelijkingen met de afgelopen twee jaar blijven lastig, omdat door coronabeperkingen Holland Casino ruim tien maanden gesloten is geweest en in de maanden van (tijdelijke) heropening nog te maken had met aanzienlijke beperkingen.

Afbeelding1

Anti-witwasbeleid
Holland Casino deelt de urgentie om extreem scherp te zijn op elke mogelijke vorm van witwassen en wil de inleg van crimineel geld volledig voorkomen. Het continu correct voldoen aan alle huidige wet- en regelgeving is complex en heeft topprioriteit. Dat geldt zeker voor de anti-witwasregelgeving. Nadat in 2019 door de Kansspelautoriteit werd geconstateerd dat aan een aantal eisen uit deze regelgeving onvoldoende invulling werd gegeven, is er een verbeterslag gemaakt. Holland Casino heeft aanpassingen en aanscherpingen aangebracht en sindsdien flink geïnvesteerd in de professionalisering, uitbreiding en modernisering van de Wwft-afdeling, waarbij het beleid, de implementatie en de dagelijkse uitvoering op alle punten inmiddels sterk is verbeterd. De kwantitatieve indicatoren ondersteunen dit: zowel een sterke stijging van zowel het aantal MOT-meldingen aan de FIU als een stevig hoger aantal entreeverboden voor gasten die medewerking weigerden aan cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft.

Afbeelding2
Afbeelding3

Malinda Miener, Chief Compliance Officer: “Holland Casino is doordrongen van de urgentie en het belang om de anti -witwasregelgeving correct na te leven en blijft daarom investeren in de kwaliteit en omvang van de centrale afdeling die zich bezighoudt met de naleving van deze regelgeving. Holland Casino monitort de uitvoering in de dagelijkse praktijk scherp. En gelukkig kan dat nu - na een best lastige periode vol coronabeperkingen – ook weer goed en structureel gebeuren. Hoewel het preventiebeleid goed en betrouwbaar functioneert, blijven we investeren in continue doorontwikkeling. Zo lanceren we bijvoorbeeld later dit jaar wederom een innovatieve zelftestmethode die gasten meeneemt en confronteert met het eigen gedrag en risicoprofiel.”

Noot: Holland Casino is tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam betreffende de aanwijzing die wij in 2019 van de Kansspelautoriteit hebben ontvangen in beroep gegaan bij het College van beroep voor het bedrijfsleven. Dit omdat Holland Casino meer helderheid wil over de precieze invulling van richtlijnen en hoe die in de praktijk volgens de Kanspelautoriteit dagelijks ook concreet uitvoerbaar moeten worden gemaakt. Dit om nieuwe misverstanden over de uitvoering van de wet in de toekomst te voorkomen. Omdat het beroep nog moet dienen, is de aanwijzing nog niet openbaar. Pas nadat het hoger beroep heeft gediend en de aanwijzing onherroepelijk is, kan de Kansspelautoriteit namelijk pas volgens de Wwft-wetgeving besluiten tot openbaarmaking.