09
november
2017
|
16:19
Europe/Amsterdam

Holland Casino bekroond met Europees Certificaat Preventiebeleid

Holland Casino is bekroond met een Europees Certificaat voor het preventiebeleid kansspelverslaving (PBK). Binnen de Europese Unie zijn er naast Holland Casino maar twee andere casino-organisaties die over zo’n certificaat beschikken. CEO van Holland Casino Erwin van Lambaart: “Hiermee schaart Holland Casino zich onder de absolute top van de Europese Casinos als het gaat om PBK.”

Directeur Security en Responsible Gaming Janny Wierda: “Wij zijn erg trots op dit certificaat. Het onderstreept hoe serieus wij ons preventiebeleid nemen. Aan dit certificaat zijn hoge eisen gesteld en dus is het voor ons van grote waarde.”

Bij de certificering wordt een achttal aspecten meegewogen:

  • Trainingsprogramma voor medewerkers in het kader van PBK,
  • informatie voor probleemspelers over de risico’s van het spel, inclusief de mogelijkheden voor doorverwijzing naar de hulpverlening en contacten met de hulpverlening,
  • registratie, identificatie en verificatie van ID (inclusief deurbeleid voor wilsonbekwamen en misbruik alcohol),
  • beleid ten aanzien van marketing en verantwoord spelen,
  • alcoholbeleid,
  • beleid voor medewerkers met mogelijk gokverslaving,
  • contacten met stakeholders en het gebruik maken van hun bevindingen inclusief vermelding van relevante PBK in jaarverslagen
  • werken met input stakeholders en financiering van onderzoek en innovatie op dat gebied.

Wierda: “De zorg voor onze gasten is één van de kerntaken van Holland Casino. Die zorgtaak betekent onder meer dat we er te allen tijde op toezien dat onze gasten veilig en verantwoord spelen.“ In samenwerking met Verslavingszorg Nederland heeft Holland Casino het Preventiebeleid Kansspelen (PBK) ontwikkeld. Dit beleid staat onder toezicht van de Kansspelautoriteit, die inzage heeft in alle werk­processen en registratiesystemen.

Over het PBK van Holland Casino

De medewerkers van Holland Casino leveren een cruciale bijdrage aan de uitvoering van het Preventiebeleid Kansspelen. Een intensieve PBK-training is erop gericht de medewerkers inzicht te geven in de pro­blema­­tiek rondom kansspelverslaving. Ze worden getraind op vroegtijdige herkenning van potentieel probleemgedrag en leren door middel van gespreksvaardigheden een actieve bijdrage te leveren aan het PBK-beleid. Ook leren zij veranderend gedrag bij gasten te herkennen en te beoordelen.

Lees meer over het PBK-beleid in ons meest recente Jaarverslag, dat te vinden is op https://corporate.hollandcasino.nl/jaarverslag2016/