25
april
2023
|
09:00
Europe/Amsterdam

Holland Casino sluit 2022, na twee lastige coronajaren, af met een positief resultaat

Samenvatting

Herstel voor Holland Casino na 2 verliesjaren: 17 miljoen winst over 2022.  Online kansspel draagt voorzichtig bij aan winst Holland Casino, ook in 2023.

 

Na de heropening van de vestigingen eind januari 2022 en het wegvallen van de beperkende coronamaatregelen een maand later, konden de collega’s van Holland Casino eindelijk weer aan de slag. Ondanks dat de bezoekaantallen nog niet terug zijn op het pre-coronaniveau was direct herstel zichtbaar. Ook Holland Casino Online leverde in het eerste volledige jaar een voorzichtige bijdrage aan het resultaat. Externe factoren als krapte op de arbeidsmarkt en inflatie hadden in 2022 grote impact op de bedrijfsvoering. Andere uitdagingen lagen op het gebied van de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen met betrekking tot online kansspelen. 

Kerncijfers 2022:

  • De brutobaten voor kansspelbelasting in 2022 bedroegen € 753,8 miljoen, een stijging van € 449,6 miljoen ten opzichte van 2021 (€ 304,2 miljoen); 
  • Resultaat (voor vennootschapsbelasting) van € 23,7 miljoen in 2022 (-/- € 64,3 miljoen in 2021);  
  • Het resultaat na belasting bedraagt € 17,0 miljoen (-/- € 45,7 miljoen in 2021);  
  • De opbrengst van Holland Casino Online is in het eerste volledige jaar uitgekomen op € 145,5 miljoen (€ 40,4 miljoen in 2021 vanaf het moment van lancering op 4 oktober); 
  • Belastingschuld daalt naar € 248,6 miljoen (€ 281,9 miljoen in 2021);   
  • Het aantal bezoeken aan de landbased vestigingen steeg naar 4,1 miljoen (1,7 miljoen in 2021);  
  • 32.561 gevoerde preventiegesprekken, waarvan 12.848 landbased (7.664 in 2021) en 19.713 online (1.607 in 2021 vanaf 4 oktober) 

Vanwege corona gerelateerde overheidsmaatregelen waren de 14 vestigingen van Holland Casino in 2022 in totaal 25 dagen gesloten, waarna tot 25 februari nog beperkende maatregelen golden. In lijn met bioscopen en theaters waren eind 2022 de bezoekersaantallen in de vestigingen terug op ongeveer 75% van het pre-coronaniveau. Met 4,1 miljoen bezoeken hebben de gasten in 2022 de weg naar de vestigingen teruggevonden en Holland Casino verwacht dat in 2023 de bezoekersaantallen zich verder zullen herstellen.

Daarnaast was, vanwege personeelstekorten door krapte op de arbeidsmarkt, niet altijd het volledige aanbod beschikbaar. Dit is vanuit de kanalisatiedoelstelling een zeer onwenselijke situatie en Holland Casino streeft ernaar om in 2023 het spelaanbod weer op orde te hebben. De gemiddelde besteding per bezoek is in 2022 licht afgenomen (€147 in 2022, 4% minder dan 2021). In 2022 is Holland Casino gestart met het aflossen van de in de coronaperiode opgebouwde belastingschuld, inclusief een eenmalige extra aflossing van € 51,7 miljoen. Mede dankzij de in 2020 ingezette herstructurering en het sturen op kosten, is in 2022 een resultaat na belasting behaald van € 17,0 miljoen. Holland Casino Online droeg in het eerste volledige jaar voorzichtig bij aan het resultaat.

Petra de Ruiter, Chief Executive Officer: “2022 stond voor mij persoonlijk in het teken van kennismaken met de organisatie en de collega’s van Holland Casino. Met als een van de hoogtepunten dat we de nieuwe vestigingen in Venlo en Utrecht feestelijk konden openen. Hier werd zichtbaar hoe de collega’s er alles aan doen om gasten met veilig, eerlijk en betrouwbaar spel een leuke en verrassende middag of avond uit te bezorgen.

In 2022 waren er, naast een staartje coronamaatregelen, opnieuw externe factoren van grote invloed op Holland Casino. Onder meer door de marktopening van online kansspelen, die het concurrentiespeelveld drastisch heeft gewijzigd. Dit geeft een andere commerciële en maatschappelijke dynamiek waartoe Holland Casino zich moet verhouden. Er was veel discussie over reclame voor (online) kansspel. Holland Casino begrijpt dit sentiment en heeft hier snel op gereageerd. De ingezette lijn van terughoudendheid met reclame voor (online) kansspel zal, onafhankelijk van aankomende aanvullende regelgeving op dit gebied, worden voorgezet. Dit past bij de voorbeeldrol die Holland Casino wil blijven spelen. 

Holland Casino wil geen geld verdienen aan spelers met kansspelproblematiek of een plek zijn waar witgewassen kan worden. Dit zijn en blijven speerpunten binnen ons preventiebeleid en deze worden steeds belangrijker voor Holland Casino, ook voor wat betreft de vereisten vanuit de wetgever. Ik ben dan ook blij met de uitbereiding van de afdeling Compliance in 2022 en de bevestiging van het belang hiervan met de benoeming van Malinda Miener tot Chief Compliance Officer. 

Ik zie uit naar het jaar 2023, dat de potentie heeft om een bijzonder jaar te worden. Met een volledige bezetting en een compleet, op onze gasten afgestemd aanbod in onze vestigingen, kunnen we weer floreren. Daarnaast zie ik veel mogelijkheden om ons online aanbod verder te versterken met onder andere de uitbreiding van de live studio.”

Ruud Bergervoet, Chief Financial Officer: “Holland Casino staat er ondanks de sluitingen en daardoor het forse verlies in de coronajaren, goed voor. Er is in 2022 geen gebruik meer gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid en vanaf april 2022 heeft Holland Casino geen gebruik meer gemaakt van bijzonder uitstel van belastingbetaling.

Naast het herstelde resultaat van zowel de landbased operatie als het online aanbod, is de goede financiële positie mede te danken aan de veranderingen die we afgelopen jaar hebben doorgevoerd. De organisatie is wendbaarder en de kostenbasis is structureel verlaagd. Hierdoor is er in 2022 investeringsruimte geweest voor onze vestigingen en het online aanbod. Zo hebben er in 2022 verschillende verbouwingen en verduurzamingsprojecten plaatsgevonden en is, zowel online als in de vestigingen, geïnvesteerd in personeel, spelontwikkeling en innovatie.”

Het volledige jaarverslag 2022 is hier online te vinden.

Laatste nieuws