12
september
2016
|
00:04
Europe/Amsterdam

NIEUWE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN HOLLAND CASINO

Samenvatting

De heer Willem Brӧcker (1951) en Mevrouw Rozan Dekker (1972) zijn door de Minister van Financiën benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Holland Casino.

De heer Willem Brӧcker (1951) en Mevrouw Rozan Dekker (1972) zijn door de Minister van Financiën benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Holland Casino.

De heer Brӧcker en mevrouw Dekker vervangen in de RvC mevrouw A. Schaapveld en de heer W. Stevens wier reguliere termijnen afliepen. Mevrouw Dekker, die tevens voorzitter wordt van de Audit Commissie, is momenteel werkzaam bij a.s.r. als Director Group Balance Sheet Management. Daarvoor was ze werkzaam als CFO bij Delta Lloyd Bank. De heer Brӧcker heeft een lange loopbaan gehad bij Pricewaterhouse Coopers waarvan laatstelijk als global managing partner en is voormalig lid van de Eerste Kamer.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Aat Schouwenaar: ‘Met de aanstelling van mevrouw Dekker en de heer Brӧcker is de Raad van Commissarissen sinds 1 augustus jl. op volle sterkte. Ik ben de vertrekkende leden dankbaar voor hun betrokkenheid en grote inzet in de afgelopen jaren en kijk met vertrouwen uit naar de toekomst in deze nieuwe samenstelling’.

De RvC van Holland Casino bestaat uit vijf leden. Naast mevrouw drs. R.E. Dekker AAG en de heer mr. W.L.J. Bröcker zijn dat: de heer drs. A. Schouwenaar (1946), mevrouw drs. M.M. Van Zuijlen (1967), de heer mr. P.F. Roks (1954).