25
april
2018
|
06:24
Europe/Amsterdam

Opnieuw solide resultaat Holland Casino - Investeringen betalen uit

Holland Casino heeft in 2017 de stijgende lijn van de afgelopen jaren weten vast te houden. Er werd opnieuw een solide resultaat geboekt door focus op vernieuwing en kwaliteit in de kern van het bedrijf: spel en hospitality. Het resultaat voor vennootschaps-belasting vertoont een sterke stijging en bedraagt 98,0 miljoen euro. Dit wordt deels veroorzaakt door een eenmalige verzekeringsuitkering. Het jaar 2017 stond voor Holland Casino in het teken van vernieuwen en investeren, onder andere in renovatie­s, speelautomaten en Food & Beverage. Daarnaast stond de verbinding met medewerkers hoog op de agenda.

Erwin van Lambaart: “2017 was een jaar waarin we onze veerkracht hebben laten zien. We hebben ondanks stevige uitdagingen, zoals de brand van ons casino in Groningen en werkonderbrekingen de weg omhoog weten vast te houden. Daarnaast hebben we een aantal langlopende en complexe dossiers kunnen afronden, waaronder het afsluiten van een meerjarige cao voor onze medewerkers. Natuurlijk hebben de verbeterde macro-economische omstandigheden bijgedragen aan het goede resultaat. Maar ook vernieuwd spelaanbod als Game of Thrones, en sterke Food & Beverage proposities als Global Kitchen spelen hierbij een rol. In 2017 hebben we daarnaast serieus geïnvesteerd in het herstellen van de verbinding met en tussen de medewerkers. Met deze strategische plannen gaan we in 2018 zeker door.

Resultaten
De brutobaten van Holland Casino zijn met 5,2 procent gestegen naar 639,2 miljoen euro. De stijging van het resultaat voor vennootschapsbelasting naar 98,0 miljoen euro wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten en een eenmalig resultaat (19,9 miljoen euro) op de verzekeringsuitkering in verband met de brand bij Holland Casino in Groningen. Het onderliggende bedrijfsresultaat is robuust en vertoont een doorlopend stijgende lijn.

Investeringen en vernieuwing
Met 71,6 miljoen euro aan investeringen stond 2017 voor Holland Casino in het teken van vernieuwen en investeren. Er werd onder andere geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie­projecten bij vestigingen in Rotterdam, Amsterdam West en Valkenburg. Daarnaast is Holland Casino volop bezig met een grote vernieuwingsslag van speelautomaten. Van de 5.701 speelautomaten zijn er 924 vervangen en maar liefst 1.320 (ca. 23 %) speelautomaten zijn van de allernieu­wste spelvarianten die in de wereld te koop zijn voorzien.

Ook bij Tafelspelen is vernieuwd. De populaire Multi Roulette units zijn in 2017 uitgebreid met 95 stuks naar 795 units in totaal. Live Bingo is als nieuw tafelspel definitief toegevoegd in Holland Casino Breda, het spel Diceball is in een aantal vestigingen gestart en Simple Roulette, een simpelere en snelle variant van Amerikaanse roulette, wordt momenteel aangeboden in zeven vestigingen.

Holland Casino heeft in 2017 bovendien een stevige impuls gegeven aan haar Food & Beverage concepten. Eind 2016 is in de vestiging in Rotterdam een nieuw fast-casual restaurantconcept geopend, The Global Kitchen en in de nieuwe vestiging in Amsterdam West komt een luxere variant hiervan, Global Dining.

Veilig en verantwoord
In 2017 heeft Holland Casino, zoals ze sinds haar oprichting 40 jaar geleden altijd heeft gedaan, opnieuw serieus ingezet op preventie. Het preventiebeleid is in 2017 verder aangescherpt. Daardoor is het aantal preventiegesprekken licht toegenomen naar 21.324 gesprekken (2016: 20.638). Holland Casino heeft bovendien gastheren en -dames geïntroduceerd die nieuwe gasten spelintroductie bieden en voorlichting geven in het kader van preventie. In 2017 is Holland Casino bekroond met een Europees certificaat voor haar preventiebeleid kansspelen. Binnen de Europese Unie zijn er naast Holland Casino op dit moment slechts drie andere casino organisaties die over zo’n certificaat beschikken. Het onderstreept het grote belang dat Holland Casino hecht aan veilig en verantwoord spelen voor haar gasten.

Verbinding medewerkers
Verbinding intern was in 2017 een belangrijk thema voor Holland Casino. Holland Casino kan zich onderscheiden dankzij het vakmanschap van haar medewerkers. Na een intensieve overlegperiode is in 2017 een nieuwe vijfjarige cao vastgesteld - en van kracht geworden – die medewerkers moderne arbeidsvoorwaarden biedt en een gezond perspectief voor de toekomst. Daarnaast zijn een leiderschaps- en management developmentprogramma gestart en verder uitgebreid en zijn medewerkers en middelmanagement uitgebreid meegenomen in en geconsulteerd voor de meerjarenstrategie 2020. Ook in 2018 zal deze continue verbindende koers worden voortgezet.

Bezoekers
In 2017 brachten ruim 1,1 miljoen unieke gasten in totaal ruim 5,8 miljoen bezoeken aan de casino’s, ten opzichte van 5,9 miljoen bezoeken in 2016. De lichte daling in het aantal bezoeken is met name het gevolg van de tijdelijke sluiting van het casino in Groningen en de sluiting van de vestiging op Schiphol. De gemiddelde bezoekfrequentie kwam in 2017, in lijn met 2016, uit op 5,2 bezoeken per jaar. De NPS steeg van 28 naar 30 punten in 2017 en liet daarmee een toegenomen gastloyaliteit zien. De besteding per bezoek bedroeg 109 euro, een duidelijke stijging ten opzicht van 2016 (102 euro).