20
april
2022
|
06:30
Europe/Amsterdam

Jaarverslag Holland Casino: ondanks sterke impact corona blijvend kunnen investeren in toekomst Holland Casino

For English, see below.

Ondanks beperkte omzet en flinke belastingschuld staat Holland Casino er nog altijd goed voor, dankzij steunmaatregelen van de overheid en investeringen in nieuwe vestigingen, restaurants en Holland Casino Online.

Dat is te lezen in het vandaag gepresenteerde jaarverslag van Holland Casino. De brutobaten daalden in 2021 met 8,65 procent ten opzichte van 2020. Het resultaat voor vennootschapsbelasting is een verlies van 64,3 miljoen euro, 20,3 procent minder verlies ten opzichte van 2020. Het resultaat na belasting bedraagt een verlies van 45,7 miljoen euro (2020: verlies van 58,8 miljoen euro).

De inwerkingtreding van de wet Kansspelen op afstand op 1 april 2021 geeft Holland Casino de mogelijkheid om, naast de vestigingen in het land, ook online kansspelen op een verantwoorde, eerlijke en veilige wijze aan te bieden. Holland Casino Online is op 4 oktober 2021 live gegaan. De eerste resultaten zijn goed. De ‘startup’ levert in 2021 direct een bijdrage aan het resultaat. De omzet was 40,4 miljoen euro. Ter vergelijking: volgens het jaarverslag van de Kansspelautoriteit was de totale online omzet van vergunde aanbieders 185 miljoen euro.

De kerncijfers:

  • Minder brutobaten: 304,2 miljoen euro (was 333 miljoen euro in 2020);
  • Verlies (voor vennootschapsbelasting) van 64,3 miljoen euro (was 80,7 miljoen euro in 2020);
  • Omzet Holland Casino Online 40,4 miljoen euro;
  • Meer belastingschuld: 281,9 miljoen euro (was 144,6 miljoen in 2020);
  • Minder bezoeken: 1,7 miljoen (-31,7% ten opzichte van 2020);
  • Vestigingen 168 dagen gesloten door maatregelen tegen corona, 197 dagen open met beperkingen.

De dalingen ten opzichte van 2020 hebben te maken met het gegeven dat in het begin van dat jaar de vestigingen 2,5 maand open waren zonder beperkingen en bovengemiddelde omzet draaide. In 2019 waren er nog 6,2 miljoen bezoeken. De gemiddelde besteding per bezoek steeg in 2021 naar 154 euro (+15,8 procent ten opzichte van 2020).

Ruud Bergervoet, Chief Financial Officer: “Ondanks de negatieve cijfers staan we er in de kern financieel goed voor. Dat is mede dankzij de wendbaarheid van Holland Casino en de overheidssteun om een groot deel van de werkgelegenheid te kunnen behouden. In 2020 werd bovendien duidelijk dat we versneld moesten werken aan een toekomstbestendig Holland Casino. We zijn daarom het herstructureringsproject Horizon gestart waarbij we naast kostenbesparingen ook naar een meer efficiënte en effectieve besturing van de gehele organisatie hebben gekeken. De investeringen in de twee nieuwe vestigingen in Utrecht en Venlo werpen ook hun vruchten af. We hebben ook geïnvesteerd in onze vernieuwde restaurants. Sinds 23 maart van dit jaar gelden er geen beperkingen meer voor bezoeken aan Holland Casino. Dat merken we direct in onze cijfers. Sinds Q1 van 2022 hebben we daarom besloten geen gebruik meer te maken van de NOW-regeling.”

Noël Leise, Chief Operations Officer: “Holland Casino is een robuust en prachtig bedrijf waar veel mensen werken met een passie voor hun vak die onze gasten graag een gezellig avondje uit willen bezorgen. Dat konden ze in 2021 maar beperkt doen als gevolg van de coronabeperkingen. De herstructurering was soms ook pijnlijk nieuws voor collega’s van wie we afscheid moesten nemen. Het steeds weer sluiten en deels opengaan van de vestigingen heeft echt veel gevraagd van onze mensen. De onzekerheid is er nog altijd, maar we gaan ervan uit dat we dit jaar gewoon kunnen doen waar we goed in zijn en waarom we bestaan: het aanbieden van spel binnen een veilige en verantwoorde omgeving. We zijn er meer dan klaar voor.”

The English press release is available via pdf:

Holland Casino Venlo